Privatumo Politika

Šioje Privatumo politikoje pateikiame pagal Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamentą Nr. 2016/679 (ES) (toliau – Reglamentas) privalomą informaciją apie asmens duomenų tvarkymą.

Duomenų valdytojai, nustatantys Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, yra UAB „ORASTA“ (juridinio asmens kodas 303195455, el. p. adresas info@orasta.net), toliau ORASTA.

Privatumo politikoje numatytos sąlygos taikomos fiziniams asmenims lankantis mūsų interneto svetainėje, vykdant komunikaciją su mūsų įmone ir kitokiu būdu žemiau įvardintose situacijose pateikiant asmens duomenis. Prašome reguliariai perskaityti aktualią šio dokumento versiją, nes ateityje jos turinys gali keistis. Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Reglamente.

Žemiau pateikiama informacija apima šiuos duomenų tvarkymo tikslus: darbuotojų atranką ir kandidatų į darbo vietą duomenų bazės administravimą; komunikaciją elektroniniu paštu; slapukų naudojimą; skundų ir pretenzijų administravimą; sutarčių sudarymą ir vykdymą; tiesioginės rinkodaros vykdymą. Šioje Privatumo politikoje taip pat aprašomos Jūsų kaip duomenų subjekto teisės, duomenų teikimas jų gavėjams ir kitos asmens duomenų tvarkymo sąlygos, taikomos visiems aukščiau išvardintais tikslais bendrovės tvarkomiems asmens duomenims.

Ši Privatumo politika yra Jūsų sutarties su ORASTA priedas, kuris įsigalioja kartu su sutartimi, Jums ją pasirašius. Lankydamasis tinklalapyje www.orasta.net (toliau – šis tinklalapis) ir (ar) naudodamasis jame esančia informacija ir (ar) ORASTA teikiamomis paslaugomis, Jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika, ją supratote ir su ja sutinkate. ORASTA pasilieka teisę savo nuožiūra keisti šias Privatumo politikos nuostatas, todėl, lankydamasi šiame tinklalapyje, turite pareigą kaskart įsitikinti, jog esate susipažinęs(-usi) su naujausia Privatumo politikos versija, kuri taikoma Jūsų apsilankymo šiame tinklalapyje momentu.

Darbuotojų atranka ir kandidatų į darbo vietą duomenų bazės administravimas

Jeigu pagal mūsų interneto svetainėje skelbiamą ar specializuotoje, darbuotojų atrankoms ir darbo paieškoms skirtoje interneto svetainėje patalpintą skelbimą dėl atrankos į konkrečią darbo vietą atsiuntėte savo CV (gyvenimo aprašymą), motyvacinį laišką, rekomendacijas ir/ar kitus dokumentus ar duomenis, Jūsų savanoriškai pateikti bei kiti toliau įvardinti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos tikslu.

Atrankos vykdymo tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkysime tol, kol nuspręsime į darbą priimti konkretų kandidatą, pasibaigs jo bandomasis laikotarpis arba nuspręsime užbaigti atranką neatrinkus jokio kandidato. Šis laikotarpis netrunka ilgiau nei keturi mėnesiai. Jeigu su tokiu asmens duomenų tvarkymu sutiksite, po atrankos pabaigos Jūsų CV ir kitus pateiktus duomenis kandidatų duomenų bazės administravimo tikslu saugosime 2 metus tam, kad kilus naujo darbuotojo poreikiui galėtume susisiekti su Jumis ir pakviesti dalyvauti naujoje atrankoje arba pateikti darbo pasiūlymą.

Jūsų asmens duomenis tvarkysime Jūsų sutikimo dalyvauti atrankoje bei sutikimo juos toliau saugoti pagrindu. Po duomenų pateikimo tam tikrus veiksmus taip pat galime atlikti vykdydami teisės aktuose numatytas prievoles. Jūsų asmens duomenų pateikimas siekiant dalyvauti atrankoje yra savanoriškas, tačiau, jeigu duomenų nepateiksite, negalėsime įvertinti Jūsų kandidatūros tinkamumo. Dėl duomenų saugojimo po atrankos pabaigos sutikimo galite neišreikšti – tokiu atveju Jūsų asmens duomenis sunaikinsime ir ateityje darbo pasiūlymų neteiksime, nebent savanoriškai dalyvausite naujoje atrankoje arba pakartotinai atsiųsite savo duomenis.

Informuojame, kad pasinaudojant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų suteikta teise, gali būti kreiptasi į Jūsų ankstesnius darbdavius ir paprašyta jų nuomonės apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Tačiau į Jūsų esamą darbdavį nebus kreipiamasi be Jūsų aiškiai išreikšto sutikimo.

Komunikacija elektroniniu paštu

Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų laisvos valios išraiška vykdyti komunikaciją elektroniniu paštu ir joje pateikti tam tikrus duomenis, t.y. sutikimas. Be to, duomenų tvarkymo pagrindas taip pat gali būti sutarties vykdymas bei teisės aktuose numatytų pareigų vykdymas.

Jūsų elektroninio pašto adresas, susirašinėjimo turinys ir susiję duomenys bus tvarkomi laikantis proporcingumo principo. Šie duomenys visų pirma matomi to asmens, su kuriuo tiesiogiai elektroniniu paštu komunikuojate. Tačiau tam tikrais atvejais Jūsų susirašinėjimą gali perskaityti ir kiti darbuotojai, pavyzdžiui, vidaus administravimo, elektroninė darbo vietos stebėjimo, galimų teisės aktų ar vidaus taisyklių pažeidimų tyrimo, darbuotojo pavadavimo ir susijusiais tikslais bei panašiose situacijose.

Slapukų naudojimas

Šiame tinklapyje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Tai mažos teksto rinkmenos, automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje. Slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainės naudojimą bei padeda mums geriau suprasti, kaip naudotojai elgiasi mūsų tinklapyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums tobulinti tinklapį ir siūlyti Jūsų poreikius geriausiai atitinkančias paslaugas.

Slapukų tipai:

·       Funkciniai slapukai. Šie slapukai yra svarbūs užtikrinti sklandų internetinio puslapio veikimą bei patogesnį puslapio naudojimą. Pavyzdžiui, svetainėje naudojame slapukus prisiminti Jūsų pageidaujamus nustatymus, kaip norimą kalbą ar anksčiau įvestą informaciją.

·       Analitiniai slapukai. Analitinius slapukus naudojame rinkti nuasmenintus duomenis apie mūsų tinklapyje apsilankiusių naudotojų elgseną. Pavyzdžiui, kiek naudotojų apsilankė ir kokius veiksmus jie atliko tinklapyje.

·       Komerciniai slapukai. Šią informaciją renkame pakartotinės rinkodaros tikslais, kuri paremta naudotojų elgsena, pavyzdžiui, aplankytais puslapiais arba naudotomis paieškos frazėmis.

·       Neklasifikuoti slapukai. Šiuos slapukus, kartu su individualių slapukų teikėjais klasifikuojame.

ORASTA stebi šio tinklalapio lankomumą ir renka informaciją apie tai, kiek lankytojų jame apsilankė, koks yra lankytojų interneto paslaugų teikėjo serverio srities (domeno) pavadinimas ir pan. Tokia informacija yra renkama automatiškai, apsilankymo tinklalapyje metu. Ji padeda tinklalapio valdytojui suprasti, kaip lankytojai naudojasi tinklalapiu bei suteikia galimybę gerinti ORASTA teikiamas paslaugas.

Šiame tinklalapyje besilankančiam pateikiamas pranešimas apie slapukų naudojimą. Informavimo eilutėje paspaudę mygtuką „SUTINKU“, Jūs patvirtinate, kad sutinkate ir leidžiate tinklalapio valdytojui į Jūsų galinį įrenginį (kompiuterį, planšetinį kompiuterį, išmanųjį telefoną aparatą ir pan.) įrašyti slapukus. Taip pat toliau naršydamas šiame tinklalapyje ir nekeisdamas esamų nustatymų sutinkate, kad būtų naudojami slapukai.

Dauguma tinklo naršyklių priima slapukus, tačiau Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

Šiame tinklalapyje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, produktus ir paslaugas, taip pat socialinių tinklų plėtinius. Trečiųjų šalių paslaugoms ar taikomosioms programoms taikoma atitinkamos trečiosios šalies privatumo politika. Mes raginame Jus susipažinti su tokių trečiųjų šalių taikoma privatumo apsaugos praktika.

Žemiau pateiktuose nuorodose rasite instrukcijas, kaip valdyti savo interneto naršyklės slapukus:

·       Firefox

·       Chrome

·       Microsoft Edge

·       Safari

Sutarčių sudarymas ir vykdymas

Jūsų asmens duomenis tvarkysime sutarties, kurios šalis esate arba kurią vykdant mums buvo perduoti Jūsų asmens duomenys, vykdymo pagrindu, taip pat siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį. Be to, mums gali kilti pareiga vykdyti teisines prievoles, pavyzdžiui, numatytas mokesčių mokėjimą reglamentuojančiuose teisės aktuose. Neturėdami Jūsų asmens duomenų, negalėtume sudaryti sutartis ir jos vykdyti.

Tiesioginės rinkodaros vykdymas

Jeigu esate mūsų klientas ar išreiškėte savo valią gauti naujienlaiškius, Jūsų pateikti kontaktiniai duomenys bus naudojami tam, kad šiais kontaktiniais duomenimis būtų galima Jums pateikti informaciją apie paslaugas, naujienas, akcijas, renginius ar kitokią tiesioginę rinkodarą sudarančią informaciją.

Jeigu užsisakėte naujienlaiškį, jo siuntimo pagrindas bus Jūsų sutikimas, kurį galite bet kada atšaukti.

Kiekviename Jums siunčiamame elektroniniame laiške bus sudaryta galimybė tiesioginės rinkodaros pranešimų atsisakyti. Jų atsisakyti arba atšaukti sutikimą taip pat galite susisiekę bendrovės kontaktiniais duomenimis.

Skundų ir pretenzijų administravimas

Jeigu elektroniniu paštu, telefonu ar kitokiu būdu pateikėte skundą ar pretenziją dėl mūsų teikiamos paslaugų kokybės ar dėl kitokių priežasčių, Jūsų savanoriškai pateikti asmens duomenys bus tvarkomi šio skundo ar pretenzijos išnagrinėjimo tikslu.

Jūsų asmens duomenų tvarkymas bus grindžiamas Jūsų laisvos valios išraiška, t.y. sutikimu pateikti duomenis, tačiau esant galimybei kilti ginčui ar jam kilus skundo tolesnio saugojimo pagrindas gali tapti teisės aktas.

Asmens duomenų teikimas duomenų gavėjams

Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami:

·       IT, serverio, pašto ir kurjerio paslaugų teikėjams;

·       teisininkams, advokatams, konsultantams, auditoriams, antstoliams, skolų išieškojimo bendrovėms;

·       teisėsaugos ir priežiūros institucijoms, teismams, kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms;

Kokie yra asmens duomenų apsaugos principai, kurių mes laikomės?

Renkant ir naudojant Jūsų pateiktus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus Jūsų asmens duomenis, laikomasi šių principų:

·       Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

·       Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);

·       Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

·       tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas);

·       Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);

·       Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas

Informuojame, kad Jūs turite šias duomenų subjekto teises: teisę susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; teisę reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus papildyti asmens neišsamius asmens duomenis; teisę prašyti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą); teisę prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas; teisę į duomenų perkėlimą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai; teisę atšaukti sutikimą ir nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.

Tam, kad būtų galima įgyvendinti Jūsų duomenų subjektų teises, būtina nustatyti Jūsų tapatybę. Nenustačius Jūsų tapatybės, nebus galima įsitikinti, ar kreipiasi tikrai tas asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi, todėl nebus galima įgyvendinti Jūsų teisių.

Gali būti atsisakyta nagrinėti iš Jūsų gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo arba už tai gali būti paprašyta atitinkamo mokesčio, jei prašymas būtų akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

Jeigu pageidautumėte įgyvendinti savo duomenų subjekto teises ar turėtumėte kitokių klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo, prašome kreiptis aukščiau nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Duomenų tvarkymo apimtys

Visais nurodytais tikslais gali būti tvarkomi šie asmens duomenys:

vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, fakso numeris, mokėjimo sąskaitos numeris, užimamos pareigos;

duomenys, kurie susiję su įrangos ir (ar) paslaugų teikimu, pavyzdžiui, paslauga ir jos užsakymo detalės, informacija apie įsigytą ir (ar) naudojamą įrangą, domenas (kai teikiamos interneto svetainių prieglobos paslaugos), sąskaitų išrašymas, mokėjimų detalės, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais ir teikimą tretiesiems asmenims, kontaktiniai duomenys bei susiję įrašai;

Duomenys, kurie generuojami naudojantis mūsų paslaugomis, pvz., srauto duomenys – informacija apie paslaugų naudotojus ir jų naudojamus galinius įrenginius, siųstų duomenų kiekis, sujungimo pradžios data, laikas, trukmė, skambinančiojo abonentinis numeris, sujungimą priimančio abonento numeris, interneto vartotojo sujungimo metu naudotas IP adresas ir kt. Taip pat gali būti kaupiami balso pašto ar kiti pokalbio įrašai, tačiau šie duomenys kaupiami tik tuo atveju, jei Jūs užsakėte papildomas įrašymo paslaugas;

Duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu šiame tinklalapyje ir pan.;

Telefoninių pokalbių įrašai, kai Jūs skambinate į ORASTA arba atsiliepiate į ORASTA darbuotojų skambučius;

Vaizdo įrašo duomenys ORASTA valdomose patalpose.

Duomenų tvarkymo terminai

Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

Jūsų teisės

Jūs turite šias teises:

Teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą.

Teisę susipažinti su duomenimis: gauti informaciją apie tai, ar ORASTA tvarko Jūsų asmens duomenis, ir jei taip, susipažinti ORASTA tvarkomais Jūsų asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami ar gali būti teikiami; gauti iš ORASTA savo asmens duomenų kopiją galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka. ORASTA , gavusi Jūsų prašymą raštu, per teisės aktų nustatytą terminą pateiks raštu prašomus duomenis arba nurodys atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis. Vieną kartą per kalendorinius metus duomenys gali būti teikiami neatlygintinai, tačiau kitais atvejais už duomenų teikimą gali būti nustatytas atlygis, neviršijantis duomenų teikimo sąnaudų.

Teisę reikalauti ištaisyti duomenis: jei ORASTA tvarkomi Jūsų duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, kreiptis į ORASTA raštu ir reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius asmens duomenis ar papildyti neišsamius savo asmens duomenis, pateikdamas prašymą.

Teisę prašyti sunaikinti neteisėtai, nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. ORASTA privalo nedelsdama neatlygintinai patikrinti asmens duomenų tvarkymo teisėtumą ir, jeigu reikia, sunaikinti duomenis. Duomenų subjekto prašymu sustabdžius asmens duomenų tvarkymo veiksmus, asmens duomenys turi būti saugomi tol, kol bus ištaisyti ar sunaikinti.

Teisę būti pamirštam: prašyti nutraukti duomenų tvarkymą (ištrinti duomenis), atveju, kai asmens duomenys yra tvarkomi asmens sutikimu, asmeniui atšaukus šį sutikimą, arba kuomet asmens duomenys nebereikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo gauti arba asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai arba asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis teisinės prievolės. Rašytinį pranešimą apie nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo turite pateikti ORASTA asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Jeigu Jūsų nesutikimas yra teisiškai pagrįstas, ORASTA išnagrinėjusi prašymą, nutrauks asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.

Teisę apriboti duomenų tvarkymą: reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, kai asmens duomenų subjektas užginčija duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį duomenų valdytojas gali patikrinti asmens duomenų tikslumą; asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir duomenų subjektas nesutinka, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą; duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus. Duomenų subjektą, kurio duomenų tvarkymas buvo apribotas, duomenų valdytojas informuoja prieš panaikinant apribojimą tvarkyti duomenis.

Teisę į duomenų perkeliamumą.

Teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, taip pat bet kada atsiimti duotą sutikimą nenurodant nesutikimo motyvų.

Atkreiptinas dėmesys, jog išvardintos teisės gali būti ribojamos ar neįgyvendinamos:

·       Kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą;

·       Kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;

·       Kai reikia užtikrinti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;

·       Kai reikia užtikrinti tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;

·       Kai reikia užtikrinti duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Dėl savo teisių įgyvendinimo Jūs galite kreiptis į ORASTA, pateikdamas (-a) prašymą paštu, (šiame tinklalapyje nurodytais kontaktais), elektroniniu paštu info@orasta.net. Prašyme asmuo turi aiškiai nurodyti savo vardą ir pavardę, pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba prašymą pasirašyti elektroniniu parašu.

Čia pateikiama slapukų, kurie gali būti saugomi jūsų įrenginyje, kai lankotės mūsų svetainėje, apžvalga:


Slapuko kategorija
Tikslas Pavyzdžiai

Session & Security
(essential)

Autentifikuoti vartotojus, apsaugoti naudotojų duomenis ir leisti svetainei teikti paslaugas, kurių vartotojai tikisi, pvz., išlaikyti savo krepšelio turinį arba leisti įkelti failus. 

Svetainė neveiks tinkamai, jei atmesite arba atmesite šiuos slapukus.

session_id (Odoo)

Preferences
(essential)

Prisiminkite informaciją apie pageidaujamą svetainės išvaizdą ar elgseną, pvz., pageidaujamą kalbą ar regioną.

Jei atmesite šiuos slapukus, jūsų patirtis gali pablogėti, tačiau svetainė vis tiek veiks.

frontend_lang (Odoo)
Interaction History
(optional)

Naudojama informacijai apie jūsų sąveiką su svetaine, matytus puslapius ir bet kokią konkrečią rinkodaros kampaniją, atvedusią jus į svetainę, rinkti.

 Jei atmesite šiuos slapukus, mes negalėsime jums suteikti geriausių paslaugų, tačiau svetainė veiks.

im_livechat_previous_operator_pid (Odoo)
utm_campaign (Odoo)
utm_source (Odoo)
utm_medium (Odoo)

Advertising & Marketing
(optional)

Naudojama, kad reklama būtų patrauklesnė naudotojams ir vertingesnė leidėjams bei reklamuotojams, pvz., teikiant aktualesnius skelbimus, kai lankotės kitose svetainėse, kuriose rodomi skelbimai, arba siekiant pagerinti skelbimų kampanijos našumo ataskaitas.

Atminkite, kad kai kurios trečiųjų šalių paslaugos gali įdiegti papildomus slapukus jūsų naršyklėje, kad galėtų jus identifikuoti.

Galite atsisakyti trečiosios šalies slapukų naudojimo apsilankę tinklo reklamavimo iniciatyvos atsisakymo puslapyje. Svetainė vis tiek veiks, jei atmesite arba atmesite šiuos slapukus.


__gads (Google)
__gac (Google)

Analytics
(optional)

Sužinokite kaip vartotojai sąveikauja su Jūsų el. svetaine per Google Analytics. Sužinoti daugiau „Analytics“ slapukai ir privatumo informacija.

Svetainė vis tiek veiks, jei atmesite arba atmesite šiuos slapukus.

_ga (Google)
_gat (Google)
_gid (Google)
_gac_* (Google)

Galite pasirinkti, kad kompiuteris jus įspėtų kiekvieną kartą, kai siunčiamas slapukas, arba galite pasirinkti išjungti visus slapukus. Kiekviena naršyklė yra šiek tiek skirtinga, todėl peržiūrėkite savo naršyklės žinyno meniu, kad sužinotumėte, kaip teisingai keisti slapukus.